Hợp đồng liên danh hợp tác đầu tư

Hợp đồng liên danh hợp tác đầu tư được sử dụng như thế nào, cần có những điều khoản ra sao, xin mời các bạn cùng theo dõi biểu mẫu của chúng tôi.

Định nghĩa Hợp đồng liên danh hợp tác đầu tư

Hợp đồng liên danh hợp tác đầu tư là dạng hợp đồng thỏa thuận việc liên danh trong một lĩnh vực nhất định nhằm đạt được những hiệu quả lớn hơn, lợi nhuận cao hơn so với việc tự thực hiện.

Mẫu Hợp đồng liên danh hợp tác đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

HỢP ĐỒNG LIÊN DANH HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Số:……./HĐLDHTĐT

-Căn cứ Luật thương mại của nước CHXHCN Việt Nam năm 2005;

-Căn cứ Luật dân sự  của nước CHXHCN Việt Nam kí ngày 24  tháng 1  năm 2015;

….

-Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng của hai bên

Hôm nay ngày ….. tháng…..năm….., tại địa chỉ…………., chúng tôi bao gồm:

Thành viên thứ 1:

Bên A: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại trọng lâm hà nội

Địa chỉ:

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Giám đốc

Số tài khoản:…………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………….

Thành viên thứ 2:

Bên B: Công ty TNHH xây dựng B

Trụ sở:

Điện thoại: ………………………….. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Số tài khoản:………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………….

Cùng bàn bạc thống nhất đưa ra các thỏa thuận sau đây:

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

Để thực hiện tốt dự án đầu tư….,Bên A và Bên B đã liên doanh hợp tác với nhau theo thông tin dưới đây:

1.Dự án gồm:

2. Chủ đầu tư:….

3.Gói thầu:…..

4.Tiêu chuẩn dự án:….

Điều 2. Mục Đích Liên Danh Và Phạm Vi Hợp Tác

2.1.  Hợp đồng liên danh này xác định các nguyên tắc hợp tác đầu tư tại giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư Dự án, bao gồm:

a)  Chấp thuận chủ trương đầu tư của các cấp có thẩm quyền;

b)  Lập Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 và xin phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000; lập Đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2.000 và xin phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2.000;

c)  Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xin phê duyệt báo cáo;

d)  Khảo sát, lập dự án đầu tư, xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án.

2.2.  Sau khi hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án, Liên danh sẽ tiếp tục thống nhất nguyên tắc cho các giai đoạn tiếp theo của Dự án, bao gồm:

a)  Xin phê duyệt phương án tổng thể dự kiến bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thông báo thu hồi đất; thực hiện việc xin giao đất hoặc thuê đất (nếu có);

b)  Đo đạc, lập hồ sơ địa chính; đo đạc, cắm mốc giới phục vụ giải phóng mặt bằng và giao mốc giới Dự án; thực hiện các thủ tục chuyên ngành (điện; nước; phòng cháy chữa cháy v.v.);

c)  Chuẩn bị mặt bằng xây dựng; khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; xin cấp phép xây dựng; thực hiện giải phóng mặt bằng;

d)  Khai thác Dự án và các công trình trên đất theo quy định của pháp luật và Dự án đã được duyệt.

Điều 3.Thông tin và phân công liên danh

1.Tên liên doanh

Bên A và bên thống nhất tên liên danh gọi trong gói thầu là:….

2.Các thành viên liên doanh

Gồm các thành viên được liệt kê sau đây:

-Công ty TNHH Dịch vụ thương mại trọng lâm hà nội

– Công ty TNHH xây dựng B

3.Đại diện liên danh

Hai bên thống nhất với nhau về đại diện liên doanh sẽ ủy quyền cho bên A đại diện thực hiện các giao dịch, kí kết , giải quyết mọi thủ tục liên quan đến gói thầu của dự án…và chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về việc thực hiện gói thầu. Bên A đại diện sẽ phải thực hiện các công việc …..

4. Người đại diện liên danh

-Bên A có quyền chỉ định 1 người đại diện liên danh theo từng giai doạn gói thầu hoặc toàn bộ gói thầu.

4. Con dấu liên danh

-Mọi con dấu sử dụng trong văn bản sẽ sử dung con dấu của bên A .

5.Tài khoản liên danh

Hai bên thống nhất với nhau sẽ mở một tài khoản ở ngân hàng….do cả hai bên làm chủ. Tài khoản này sẽ được sử dụng để thanh tóan, quyết toán với bên chủ đầu tư.

6. Mã số thuế, hóa đơn

Sử dụng mã số thuế, hoá đơn của Bên A trong các Hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thực hiện Gói Thầu của Dự Án bao gồm cả việc xuất các hóa đơn tài chính cho Chủ Đầu Tư.

7. Địa chỉ giao dịch của Liên Danh:

 – Tên công ty: Công ty Cổ phần XYZ

– Địa chỉ: [………………………], .

Điều 4. Thời hạn liên danh

Thời hạn của Liên Danh: Thời hạn của Liên Danh bắt đầu kể từ ngày có hiệu lực của Hợp Đồng này và kết thúc thời hạn khi chấm dứt Hợp Đồng này. Hợp đồng này sẽ tự hết hiệu lực nếu Liên Danh không trúng thầu hoặc không ký các hợp đồng với Chủ Đầu Tư.

Điều 5. Giải quyết tranh chấp

-Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Bất khả kháng

Trong trường hợp bất khả kháng được quy định trong luật dân sự (động đất, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, các hành động của chính phủ…mà không thể ngăn chặn hay kiểm soát được) thì bên bị cản trở được quyền tạm dừng việc thi hành nghĩa vụ của mình trong thời gian…. tháng mà không phải chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào gây ra do chậm trễ, hư hỏng hoặc mất mát có liên quan, đồng thời phải thông báo ngay lập tức cho bên kia biết về sự cố bất khả kháng đó. Hai bên sẽ cùng nhau giải quyết nhằm giảm thiểu hậu quả một cách hợp lý nhất.

Điều 7. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày…tháng….năm, được làm thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ …bản, Bên B giữ … bản. 

THÀNH VIÊN THỨ NHẤTTHÀNH VIÊN THỨ 2

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

  • Rà soát nội dung của hợp đồng;
  • Phân loại hợp đồng;
  • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
  • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
  • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
  • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
  • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
  • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
  • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com